Technipelago AB

Technipelago Blog Stuff that we learned...


Tomcat och hantering av svenska tecken

Publicerad den 5 Oct 2009

Apache Tomcat fungerar inte alltid med svenska tecken om du inte först ändrar lite i konfigurationen

När jag började köra mina Grails-applikationer på Tomcat så slutade bl.a. searchable-pluginen att fungera med svenska tecken (åäö). Samma sak med ui-komponenten jQuery/autocomplete.

Problemet är kodningen av svenska tecken i en URL och löses genom följande tillägg i Tomcats server.xml


<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"
  redirectPort="8443" connectionTimeout="20000"
  useBodyEncodingForURI="true"
/>

Eller om man använder Apache HTTPD framför Tomcat med AJP:


<Connector port="8009" protocol="AJP/1.3" redirectPort="8443"
useBodyEncodingForURI="true"
/>

Tags: tomcat encoding


« Back